Davetli Konuşmacılar

1. Panel Moderatör

Prof. Dr. Haydar SUR

Şehir Hastanelerinde Teknoloji Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel

2. Panel Moderatör

Prof. Dr. Yeter Demir USLU

Sağlıkta Teknoloji ve Gelecek

Dr. Şuayip BİRİNCİ

3. Panel Moderatör

Prof. Dr. Mehveş TARIM