Sözlü Bildiri Türkçe Başlık (12 punto, ilk harf büyük, kalın, ortalı, tek aralık)

 

Ad Soyad1, İkinci Yazar2, Üçüncü Yazar3

(10 punto, ilk harfler büyük, kalın, Times New Roman, Sunumu yapan yazarın altı çizili olmalı)

 

ÖZET
(10 punto, Times New Roman, tek satır, minimum 200 maksimum 300 kelime)

 

Amaç: Abcdefgh …

Yöntem: Abcdefgh …

Bulgular: Abcdefgh …

Sonuç: Abcdefgh …

Anahtar kelimeler: en az 3 en fazla 5 kelime (Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3,)

 

Sözlü Bildiri İngilizce Başlık (12 punto, ilk harf büyük, kalın, ortalı, tek aralık)

 

Ad Soyad1, İkinci Yazar2, Üçüncü Yazar3

(10 punto, ilk harfler büyük, kalın, Times New Roman, Sunumu yapan yazarın altı çizili olmalı)

 

ABSTRACT

(10 punto, Times New Roman, tek satır, minimum 200 maksimum 300 kelime)

Aim: Abcdefgh …

Methods: Abcdefgh …

Results: Abcdefgh …

Conclusion: Abcdefgh …

Keywords: en az 3 en fazla 5 kelime (Abcd, Abcd, Abcd)

 

 

1Ünvan,…Üniversitesi, … Fakültesi, … Bölümü, e-posta, Orcid:…

2Ünvan, …Üniversitesi, … Fakültesi, … Bölümü, e-posta, Orcid:…

3Ünvan, …Üniversitesi, … Fakültesi, … Bölümü, e-posta, Orcid:…