Geleceğin Değerli Sağlık Yöneticileri,

Her sene sağlık yönetimi alanında akademisyenler ve sağlık profesyonellerinin katılım sağladığı pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel kongreler düzenlenmektedir. Bu kongrelerde belirlenmiş temalar ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan konular, kapsamlı bir şekilde konunun uzmanları tarafından ele alınmaktadır. Sağlık yönetimi alanı için son derece kıymetli olan bu kongrelerde yapılan sunumların, daha çok sağlık profesyonelleri ve akademisyenler tarafından yapıldığını görmekteyiz. Bu durum sağlık yönetimi lisans ve lisansüstü seviyesinde okuyan öğrencilerin alandaki gelişmelerden uzak kalmasına veya tam olarak bu gelişmelere katkı sağlayamamalarına yol açabilmektedir. Bu sebep ile daha çok sağlık yönetimi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımının teşvik edildiği ulusal düzeyde sağlık yönetimi alanındaki gelişmelerin tartışılacağı bir kongreye ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.

Sağlık yönetimi bölümü, kurulduğu günden bu yana pek çok sağlık yöneticisi yetiştirmiştir. Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin farklı disiplinlerden zengin bir ders içeriği ile mezun olması, bölümün son yıllarda daha çok tercih edilmesini ve bu bölüm mezunlarının gerek kamu gerek ise özel sağlık kuruluşlarında istihdam edilmesini sağlamıştır. Özel ve kamu sağlık sektöründe yönetimin tüm bileşenleri ve basamaklarına insan kaynağı yetiştiren Sağlık Yönetimi bölümünün bir diğer işlevi sağlık politikası yapıcılarına ve düzenleyicilerine politika kararlarında destek sağlayan akademik birikimi oluşturmaktır. Bu işlevleri en etkin şekilde yerine getirebilecek mezunların kendilerini çok yönlü olarak geliştirmeleri ise hayati bir gerekliliktir. Kongrelerin bu yetişme ve gelişim sürecinde payı çok büyüktür. Sağlık yönetimi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarını sergileyeceği, paylaşacakları ve birlikte öğrenecekleri, ulusal düzeyde sağlık yönetimi alanındaki gelişmelerin tartışılacağı bir kongrenin düzenlenmesi kararı bu sebeple alınmıştır.

Sağlık yönetimi bölümünden mezun olan öğrencinin öncelikle kariyer yolunu seçebilecek düzeyde bu kariyer yolları konusunda bilgi-görgü sahibi olabilmesi gerekmektedir. Bu imkânı sağlayabilecek kanalların aranması ve tartışılması bu kongrenin amaçlarından birini oluşturacaktır. Diğer taraftan farklı sağlık yönetimi alanlarında araştırma yapabilmeyi öğrenmek, araştırma yapmayı deneyimlemek, yaptıklarını sunmak öğrencilere akademiyi bizzat yaşama imkânı sunacaktır. Lisans ve lisans üstü öğrencilerinin sunumları ile katılımıyla bunu gerçekleştirmek bir diğer amacımız. Sağlık yönetiminin farklı alanlarına öğrencilerin daha güçlü şekilde hazırlanması için sektör-üniversite ve öğrenci oluşumları ortaklığında nelerin yapılabileceğini de bu kongrede tartışmayı umut ediyoruz. Öte yandan sağlık yönetimi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bir kısmı da gelecekte akademik bir kariyer yapmak üzere seçim yapacağından, alanı ile ilgili bilimsel kongrelerde çalışmalarını sunmalarının gelecekteki akademik yaşamlarında büyük bir avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. Sağlık yönetimi bölüm öğrencilerinin farklı üniversitelerde okuyan meslektaşları ile bir araya gelmesi farklı üniversiteler arasında işbirliklerinin yapılmasına, alan ile ilgili yapılacak güncel gelişmelere katkı yapılmasına ve farklı öğrenci profillerinin karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasına vesile olacaktır.

Kongremizin amacı, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde sağlık yönetimi bölümünü okumakta olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, bilimsel bilgi, beceri ve tecrübelerini “Sağlık Yönetimi Öğrencilerini Ne Bekliyor? Dijital Çağda Sağlık Sağlık Yöneticisi Olmak bağlamında ulusal düzeyde paylaşımına zemin hazırlamaktır. Aynı zamanda kongrede, sağlık yöneticilerinin geçmişteki deneyimi, gelecekteki rolü ve gelişimi ile ilgili önemine vurgu yaparak sağlık yöneticiliğinin ulusal düzeyde istihdamına ve profesyonel meslekleşme sürecine katkı yapmak da hedeflenmektedir. Konu ile ilgili bilimsel bir literatürün oluşması adına, kongremize değerli konukların katılımı ile yapılacak panel ve oturumlarla “Sağlık Yönetimi Öğrencilerini Ne Bekliyor? Dijital Çağda Sağlık Sağlık Yöneticisi Olmak konusu ulusal düzeyde farklı perspektifler ile ele alınacaktır.  Siz değerli lisans ve lisansüstü sağlık yönetimi öğrencileri, “Sağlık Yönetimi Öğrencilerini Ne Bekliyor? Dijital Çağda Sağlık Sağlık Yöneticisi Olmak temalı çalışmalarınızla kongremize katkı yapmanızı beklemekteyiz.

Bu gerekçelerle, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Sağlık Yönetimi Gelişim Platformu (SayGel) işbirliği ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da birincisini gerçekleştireceğimiz kongremizin ana temasını “Sağlık Yönetimi Öğrencilerini Ne Bekliyor? Dijital Çağda Sağlık Sağlık Yöneticisi Olmak olarak belirlemiş bulunmaktayız.

Kongremize katılımınız bizi onurlandıracaktır. Kongremizin sağlık yönetimi alanına katkı sağlaması temennisi ile…Sağlık Yönetimi Öğrencilerini Ne Bekliyor? Dijital Çağda Sağlık Sağlık Yöneticisi Olmak.