KONGRE BİLDİRİ KONULARI

 

 • Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi
 • Afetlerde Sağlık Yönetimi
 • Entegre Sağlık Hizmetleri
 • Halk Sağlığı
 • Hasta Güvenliği ve Kalite
 • Hasta ve Çalışan Hakları
 • Hastane Enfeksiyonları
 • Hastane Mimarisi
 • Kişiselleştirilmiş Tıp
 • Klinik ve Tıbbi Hizmetler Yönetimi
 • One Health (Tek Sağlık)
 • Pandemilerde Sağlık Hizmetleri
 • Sağlık Bilgi Teknolojileri
 • Sağlık Bilişimi
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sağlık Ekosistemi
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi
 • Sağlık Hizmetlerinde Etik
 • Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sağlık Hizmetlerinde Lojistik ve Tedarik Zinciri
 • Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
 • Sağlık Hukuku
 • Sağlık İletişimi
 • Sağlık Kurumları Yönetimi
 • Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
 • Sağlık Kurumlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
 • Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
 • Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi
 • Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik
 • Sağlık Sosyolojisi
 • Sağlık Turizmi
 • Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler
 • Sağlıkta Şiddet
 • Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri
 • Yaşam Kalitesi