Bildiri Gönderim Kuralları

 1. Lisans ve lisansüstü öğrenciler kongremize katılım sağlayabilirler. Ancak lisans öğrencilerin bildiri ile katılımı durumunda bildiri gönderimi sadece öğretim elemanları ya da Sağlık Yönetimi profesyonelleri ile mümkündür.
 2. Bildiriler / özetler, kongre ana sayfadaki “Kongre Kayıt Formu” doldurulduktan ve “Bildiri Yükle” butonundan bildirinizi yükledikten sonra “Kayıt Ol” butonuyla bildirinizin 29 Ekim 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bildiriler Microsoft Office Word formatı ile gönderilmelidir.
 3. Bildirisiz katılım durumunda sadece “Kongre Kayıt Formu” doldurulduktan sonra “Kayıt Ol” butonuyla kaydınızın 15 Kasım 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Sözlü bildirilerin Türkçe ve İngilizce özet şeklinde hazırlanması gerekmektedir.
 5. Poster ve Sözlü bildiriler diğer konferans veya dergilerde sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. E-posta ile bildiri gönderilirken bu durum açıkça beyan edilmelidir.
 6. Kongrede sunulacak bildirilerin kongre ana konuları ile ilgili, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.
 7. Gönderilen bildiri özet bildirileri e-kongre kitabında yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmeli ve mutlaka şablona uygun hazırlanmalıdır.
 8. Sözlü bildiri çalışmalarının sözlü bildiri şablonu kullanılarak hazırlanması ve bu şablonda yazan yazım kurallarına uyulması önemle rica olunur.
 9. Kongre Bilimsel İnceleme Kurulu tarafından poster bildiri olarak kabul edilen çalışmaların kongre esnasında sunulmak üzere 35cm×50cm veya 50cm×70cm ebadında poster biçiminde hazırlanması önerilmektedir.
 10. Poster bildiri talebiyle Türkçe veya İngilizce özet (yalnızca biri tercih edilmeli) şeklinde hazırlanan çalışmaların poster bildiri şablonu kullanılarak hazırlanması ve bu şablonda yazan yazım kurallarına uyulması önemle rica olunur.
 11. Sözel Bildiri; başlık, giriş ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuçlar kısımlarında oluşur. Derleme bildirilerin özetleri; Giriş, amaç, gelişme ve sonuç anlamı taşıyacak şekilde içeriği tam olarak yansıtmalıdır. Türkçe bildiri özet metni minimum 200 maksimum 300 kelime arasında olmalıdır. Bildiri yazımında Times New Roman 10 punto font kullanılmalıdır. Örnek bildiri formatına ve yazım kurallarına uyulmayan bildiriler değerlendirmeye alınmaz.
 12. Bildiri özetlerinde en az 3 ve en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır.
 13. Bildirilerde standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Kısaltılacak kelimenin ilk geçtiği yerde kısaltma parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 14. Tüm bildirilerin Türkçe ve İngilizce özetleri, çift-kör hakem tarafından incelenerek puanlanacaktır. Çalışmalar 2 hakeme gönderilir. 2 hakemden “ret” kararı gelirse bildiriler kabul edilmeyecektir ancak bir hakem ret ve diğer hakem de kabul kararı verirse çalışmalarınız üçüncü hakeme yollanacak ve nihai karar 3. hakeme ait olacaktır.
 15. Bildiri puanlamasına göre bildiriler sözlü, poster bildiriler (isteğe bağlı poster bildiriler hariç) şeklinde ayrıştırılacaktır. Hakem süreci tamamlanan bildiri sahibine bildirisinin kabul durumu ile ilgili sürecin tamamlanmasıyla birlikte bilgi verilecektir.
 16. Sözlü özet metin bildirilerin Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmesi gerekmektedir. İsteyen katılımcılar sözlü sunumlarını İngilizce yapabilecektir. Poster bildiriler Türkçe veya İngilizce hazırlanacaktır. Poster metni maksimum 200 kelime arasında olmalıdır.
 17. Posterler elektronik (e-poster) olarak 1081 x 1918 piksel boyutlarında JPEG formatında hazırlanmalıdır. Çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır.
 18. Bir katılımcının birden fazla bildiride ismi olabilmekle birlikte yalnızca iki sözlü bildirinin sunumunu yapabilir. Poster bildirilerde ise 3 tane ile sınırlıdır. Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya e-poster) belirtilmelidir.
 19. Katılımcılar sözlü sunumlarını kendi tercihlerine göre Türkçe ya da İngilizce sunabileceklerdir.
 20. Sunulmayan sözlü ve posterler bildiriler özet kitabından çıkartılacaktır. Kongre Bildiri Kitabı içinde özet bildiriler yer alacaktır.
 21. Sözlü bildiriler, 10 (on) dakika sunumu takiben 5 (beş) dakika tartışma süresi olacak şekilde sunulmalıdır.