Poster Bildiri Türkçe Başlık (12 punto, ilk harf büyük, kalın, ortalı, tek aralık)

 

Ad Soyad1, İkinci Yazar2, Üçüncü Yazar3

(10 punto, ilk harfler büyük, kalın, Times New Roman, Sunumu yapan yazarın altı çizili olmalı)

 

ÖZET
(10 punto, Times New Roman, tek satır, maksimum 200 kelime)

 

Amaç: Abcdefgh …

Yöntem: Abcdefgh …

Bulgular: Abcdefgh …

Sonuç: Abcdefgh …

Anahtar kelimeler: en az 3 en fazla 5 kelime (Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3,)

 

Poster Bildiri İngilizce Başlık (12 punto, ilk harf büyük, kalın, ortalı, tek aralık)

 

Ad Soyad1, İkinci Yazar2, Üçüncü Yazar3

(10 punto, ilk harfler büyük, kalın, Times New Roman, Sunumu yapan yazarın altı çizili olmalı)

 

ABSTRACT

(10 punto, Times New Roman, tek satır, maksimum 200 kelime)

Aim: Abcdefgh …

Methods: Abcdefgh …

Results: Abcdefgh …

Conclusion: Abcdefgh …

Keywords: en az 3 en fazla 5 kelime (Abcd, Abcd, Abcd)

 

 

1Ünvan,…Üniversitesi, … Fakültesi, … Bölümü, e-posta, Orcid:…

2Ünvan, …Üniversitesi, … Fakültesi, … Bölümü, e-posta, Orcid:…

3Ünvan, …Üniversitesi, … Fakültesi, … Bölümü, e-posta, Orcid:…