speaker-photo

Şehir Hastanelerinde Teknoloji Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim